Rakennustyön valvoja

Pääkaupunkiseudun Rakennuskonsultit Oy

Saat meiltä projektillesi luotettavan rakennustyön valvojan, joka hoitaa osaavasti kaiken rakennustyön suunnitteluun ja hallinnointiin liittyvän. Valvojamme toimii kommunikoijana rakennuttajan ja rakentajien välillä, jolloin yhteydenpito työmaalla ja sen ulkopuolella on mutkatonta ja nopeaa. Rakennustyön valvoja pitää työmaalla kaikki langat käsissään sekä huolehtii, että projektin tavoitteet toteutuvat rakennuttajan edun mukaisesti.

Rakennustyön valvoja varmistaa toiminnallaan paitsi työn sopimuksenmukaisuuden, turvallisuuden ja etenemisvaiheiden toteutumisen, myös ennaltaehkäisee rakennusvirheiden ja muiden hidasteiden syntymistä. Rakennustyön valvojan velvollisuuksiin kuuluu havaitsemistaan virheistä ja riskeistä huomauttaminen. Valvojan ensisijainen tehtävä on kuitenkin edistää rakennustyön etenemistä, eikä tarkoitus ole etsiä puutteita urakoitsijan toiminnasta.

Rakennustyön valvojan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

  • Rakennustyömaan säännöllinen tarkastaminen ja valvominen
  • Projektin aikataulun ja suunnitelman etenemisen varmistaminen
  • Rakentamisen laadun tarkkailu ja raportointi
  • Yhteydenpito eri osapuolten välillä
  • Työturvallisuusmääräyksistä huolehtiminen
  • Valvontasuunnitelman tekeminen
  • Työstä tehtyjen havaintojen dokumentoiminen

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvoja vastaa rakennustyömaalla projektin etenemisestä suunnitellusti kaikkia turvallisuus- ja rakentamismääräyksiä noudattaen. Rakennustyön valvojan tärkein tehtävä on varmistaa, että rakennustyö sujuu projektin vaatimusten mukaan, sekä havaita mahdolliset ongelmat ja puuttua niihin ajoissa. Rakennustyön valvojalla on suuri merkitys rakennusprojektin onnistumisen kannalta.

Kuka voi toimia rakennustyön valvojana?

Rakennustyön valvojalla on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito sekä soveltuva koulutus työnvalvonnan laajuuteen ja vaativuuteen nähden. Rakennustyön valvojalla tulee olla rakennusmestarin (AMK) tai vähintään teknikon tutkinto. Eri vaativuusluokissa tutkinnon minimivaatimus saattaa vaihdella. Pätevällä rakennustyön valvojalla on myös vähintään viiden vuoden kokemus valvontatöistä sekä vahva osaaminen urakointialalta. Kokonaisvaltainen ymmärrys rakennusprojektin vaiheista on ensiluokkaisen tärkeää. Lisäksi rakennustyön valvojan on ymmärrettävä, miten toimia hyvän rakennustavan mukaisesti.

Tilaa rakennustyön valvojan palvelut meiltä

Tarjoamme kattavaa rakennustyön valvontaa, joka ulottuu koko rakennusprojektin ajalle. Meiltä saat kokeneen ja osaavan rakennustyön valvojan työmaan koosta ja rakentamisen vaativuudesta riippumatta. Olemme projektissa mukana aloituskokouksesta aina rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen asti. Pidämme osapuolet ajan tasalla työmaan edistymisestä sekä muista merkittävistä tekijöistä, jotta sinun ei tarvitse huolehtia mistään.

Rakennustyönvalvojamme varmistaa, että rakennusprojektisi sujuu suunnitellusti, aikataulussa, budjetissa ja turvallisesti!

Rakennustyön valvojamme hoitaa teknisen, taloudellisen ja ajallisen valvonnan rakennustyömaalla. Dokumentoimme kaikki projektin vaiheet, jotta valvonnan asiakirjoihin voidaan palata tarvittaessa myöhemmässäkin vaiheessa. Palveluumme kuuluu kaikki tarvittava toiminta työmaalla, ja asiantunteva valvojamme pitää kiinni suunnitelmien, työselityksien, urakkasopimuksien ja muiden rakennushankkeen aikana laadittujen asiakirjojen asianmukaisesta noudattamisesta. Ota yhteyttä, kun tarvitset rakennusprojektillesi valvojaa!

Keitä olemme,

Olemme korjausrakentamiseen erikoistunut insinööritoimisto, palvelumme kattavat hankkeiden kaikki vaiheet aina tarveselvityksestä käyttöönottovaiheeseen.

Meillä on laaja-alainen osaaminen rakennushankkeiden eri osa-alueista. Hankkeissamme huomioimme kohteiden erilaiset vaatimukset sekä erityispiirteet.

Me autamme, opastamme ja neuvomme teitä tekemään oikeanlaiset valinnat rakennushankkeiden eri vaiheissa, heti alkumetreiltä saakka.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme juuri teille sopivan palvelukokonaisuuden.

Yhteistyökumppani Arkkitehdit MK2 Oy

Arkkitehdit MK2 Oy on arkkitehtisuunnittelutoimisto, joka tarjoaa mm. pääsuunnittelu-, arkkitehtisuunnittelu-, rakennussuunnittelu- ja hankesuunnittelupalveluita. Yhteistyössä MK2 Oy:n arkkitehtien kanssa toteutamme monipuoliset arkkitehtisuunnittelun palvelut liike-, toimisto-, teollisuus- ja asuinrakentamisen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Lue lisää palveluistamme!

Jari Holopainen, rakennustekniikan insinööri (AMK)

FISE Pätevyydet,
Betonirakenteiden kuntotutkija (betonirakennukset), voimassa 2027 saakka

Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (Vaativa),
(materiaalitekninen korjaus, betonirakennukset)
voimassa 2028 saakka

Motto
"Tehdään kerralla oikein, niin ei tarvitse korjata"

Hajatelma
"Rakentaminen on parhaimmillaan osapuolten välistä hyvää vuorovaikutusta"